Tjenester

Personvern

Vi i Senior Dev Only AS er forpliktet til å ivareta personvern ovenfor- og opptatt av å vedlikeholde tilliten  besøkende på vårt nettsted. Denne personvernerklæringen gjelder alle forretningsprosesser i Senior Dev Only AS.

Følgende Personvernerklæring gir oversikt over informasjon vi innhenter og behandler ihht. GDPR (General Data Protection Regulation – Personvernforordningen) og Personopplysningsloven.

Erklæringen gir informasjon om databehandling utført av Behandlingsansvarlig og bestemmer formålet og virkemidlene for behandlingen samt databehandling vi gjør på vegne av våre kunder basert på deres instruksjoner.

Behandling av personlige data er nødvendig for at vi skal kunne ivareta våre kontraktsforpliktelser og betjene deg som kunde. Personlig data kan også benyttes til følgende formål: Salg, kontakt med kundeservice, markedsføring, informasjon, bokføring.Ved markedsføring på e-post/sms innhenter et eksplisitt samtykke på forhånd.
Ved å gi oss dine personlige opplysninger, godtar du praksis og vilkår som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Dersom du har innsigelser med hensyn til vår behandling av personvern har du også anledning å klage til Datatilsynet.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.påmelding/deltagelse i aktiviteter,lisenser, forsikringer og lignende.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket vil det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider.Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service.Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies).

Vi innhenter ikke informasjon som kan ansees som personlig gjennom passiv bruk av våre nettsider, med mindre man selv, frivillig velger å sende informasjon gjennom vårt meldingsskjema: Navn, e-post adresse eller annen informasjon som du selv velger å oppgi. Oppgitt informasjon er er i så fall frivillig og etter samtykke.Informasjon du oppgir blir sendt kryptert via SSL, og er således usynlig for uvedkommende.Informasjonen blir lagret utelukkende med formål relatert til kundeservice, relatert til avsender og innhold i den aktuelle meldingen. Informasjonen vil ikke bli benyttet til andre formål, som f.eks. markedsføring. Videre vil oppgitt informasjon ikke bli formidlet til tredjepart.

E-post skjema er underlagt de samme retningslinjer for sporing av informasjonskapsler som nettstedet forøvrig (se under).Henvendelser pr. telefon, relatert til evt. lydopptak og innhenting av personopplysninger kan gjøres ihht. gjeldende regler, og i så fall kun etter samtykke.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Brukers rettigheter

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Rett til tilgang på dine personopplysninger
Du kan til enhver tid kontakte oss og etterspørre følgende vedrørende persondata om deg:
– Hvorvidt vi har innhentet og behandler data.
– Hvordan det er innhentet.
– Hvor og hvordan det lagres.
– Hvordan det behandles.
– I hvilken hensikt vi samler og behandler data.

Du har krav på innsikt, endring eller sletting av persondata vi har om deg. For å be om tilgang kan du kontakte oss på e-post personvern@seniordev.com. Vi er forpliktet til å skaffe til veie etterspurt informasjon, kostnadsfritt og innen 30 dager, med mindre forespørselen kan ansees som ubegrunnet, overflødig eller gjentagende – i hvilket fall vi forbeholder oss retten til å belaste et forholdsmessig administrasjonsgebyr eller avslå forespørselen.

Samtykke
Ved bruk av vårt nettsted, eller når du selv aktivt sender melding gjennom vårt meldings-skjema, vi vil be om ditt samtykke til å innhente, lagre og evt. behandle informasjon om deg.

Rett til korrigering
Dersom den informasjonen vi har om deg er feil eller mangelfull, har du til enhver tid rett til å be oss korrigere eller komplettere denne.

Rett til sletting
Dersom du mener det ikke er hensiktsmessig eller juridisk grunnlag for at vi sitter på personopplysninger om deg, har du krav på at disse slettes. Dersom vi mottar og etterkommer forespørsel om sletting, vil vi enten sende bekreftelse på sletting, eller begrunnelse på hvorfor vi ikke kan etterkomme forespørselen.Vær oppmerksom på at forespørsel om sletting, i motsetning til f.eks. reservasjon mot å motta e-post, er altomfattende og irreversibelt. Dersom du selv frivillig gjenoppretter kontakt og oppgir personopplysninger, vil du registreres på nytt.

Rett til innvending om behandling av personopplysninger
Du har krav på å be om at Senior Dev AS ikke behandler (prosesserer) personopplysninger om deg. Ved forespørsel, vi vil kontakte deg og bekrefte hvorvidt vi kan etterkomme forespørselen, eller ikke dersom legitim grunn til å fortsette foreligger. Dersom vi ikke lenger behandler personopplysninger, vil vi fortsatt kunne lagre opplysningene med mindre du spesifikt også etterspør sletting.

Direkte markedsføring
Pr. i dag innhenter vi ikke aktivt personopplysninger med hensikt om å benytte dette til direkte markedsføring. Dersom dette skulle endre seg i fremtiden, vil vi i såfall spesifikt be om samtykke.

Innvending mot automatisert beslutninger
Du har krav på å be om at personopplysninger om deg-, eller som i vesentlig grad omfatter deg foretas manuelt av naturlig person, og ikke automatisert/maskinelt.
I den grad personoplysninger behandles automatisk har du krav på å uttrykke ditt standpunkt og bestride eventuelle avgjørelser.

Varsling ved brudd på sikkerhet
Dersom det skulle forekomme brudd på sikkerhet, er vi pålagt å underrette gjeldende myndigheter og berørte personer, snarest mulig, innen 72 timer fra bruddet ble kjent.

Behandlingsansvarlig og Personvernombud

Arvid Torset, daglig leder, er på vegne av Senior Dev Only AS behandlingsansvarlig og Personvernombud for selskapets behandling av personopplysninger, og som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

IP addresser og informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) består av små tekstfiler som lagres på din datamaskin (PC, telefon eller nettbrett) via nettleser når du besøker et nettsted. Vi benytter to typer informasjonskapsler:

Session Cookies – Disse er midlertidige informasjonskapsler som har en varighet kun i den tiden du besøker vårt nettsted, eller strengt tatt etter at du lukker nettleser etter besøk. Disse informasjonskapslene hjelper deg å navigere eller ‘huske’ valg du har foretatt på nettstedet.

Persistent Cookies – Dette er vedvarende informasjonskapsler som blir liggende på din datamaskin etter at du har besøkt vårt nettsted. Disse hjelper oss å identifisere deg som en unik bruker (gjennom å opprette et anonymt og tilfeldig valgt identifikasjonsnummer). Varigheten av en slik informasjonskapsel avhenger av type informasjonskapsel.Vi benytter informasjonskapsler gjennom for eksempel Google Analytics til å analysere generell brukeradferd, antall besøk, tidspunkt, demografi m.m.

Informasjonskapsler er anonyme, inneholder ikke personlig informasjon eller informasjon som kan knyttes til deg som person.Du kan selv reservere deg mot informasjonskapsler ved å aktivere dette i din nettleser.
Dersom du velger å reservere deg mot informasjonskapsler vil du ikke ha tilgang til enkelte nettsider eller funksjonalitet på vårt nettsted.

Du finner mer informasjon om informasjonskapsler her:
www.allaboutcookies.org and www.youronlinechoices.eu.

Lenker til andre nettsteder
Denne Personvernerklæringen omfatter utelukkende www.seniordev.com.
Evt. andre nettsteder det er linket til er underlagt og styrt av de respektive nettsteder og deres retningslinjer for personvern.

Informasjonssikkerhet

Vi tar forholdsregler for å beskytte din informasjon. Når du sender informasjon gjennom meldings-skjema er dette beskyttet både online og offline.
I de tilfeller vi henter informasjon, er dette kryptert og sendt via SSL. Du kan verifisere at dette er tilfelle ved å se i starten av adressefeltet i nettleser: Her vil du se et ikon formet som en hengelås, og betegnelsen https i starten av nettsted-adressen.
Også informasjon som lagres offline behandles konfidensielt og sikret: Utelukkende personer med behov for tilgang til personopplysninger (eksempelvis kundeservice) har tilgang til informasjon som kan knyttes opp mot identifiserbare enkeltpersoner.
Datamaskiner og servere der personopplysninger lagres er sikret mot innsyn fra utenforstående.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til:

personvern@seniordev.com

Senior Dev Only AS
c/o Bergen Works
Vestre Skostredet 2
5017 Bergen
Norway